Zorgtrajecten

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen en loopt onbeperkt door indien aan alle voorwaarden wordt voldaan

Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met

Bent u een patiënt en wil u weten of u in aanmerking komt voor een zorgtraject neem dan contact op met uw huisarts.

Wil u graag meer informatie over de zorgtrajecten dan verwijzen we door naar de officiële website van het RIZIV.