Lokaal multidisciplinair netwerk zuid-oost limburg

Om de zorgverleners te ondersteunen bij het aangaan van zorgtrajecten werden door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) opgericht.

De LMN zijn een initiatief van de huisartsenkringen met de GDT's (Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging).
Voor de uitbouw en de werking van elk Lokaal Multidisciplinair Netwerk werd een zorgtrajectpromotor aangesteld.

De hoofddoelstelling van een LMN: het structureren van de eerste lijn en het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking.

Het LMN Zuid Oost Limburg omvat de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Tongeren.

 

Kaart